เกี่ยวกับบริษัทบริษัท แอพเพิล ออโต้ ออคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2550 ด้วยทุนจดทะเบียนกว่า 90 ล้านบาทโดยการร่วมทุนระหว่างพันธมิตร 2 กลุ่มได้แก่ บริษัท เอ็มบีเค จำกัด (มหาชน)


บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทยและกลุ่มแอพเพิล จากประเทศญี่ปุ่นบริษัทซึ่งมีความเชี่ยวชาญและเป็นผู้นำในธุรกิจประมูลรถยนต์ออนไลน์ ทั้งในประเทศญี่ปุ่น และต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศอังกฤษและประเทศนิวซีแลนด์ในประเทศไทยศูนย์ประมูลรถยนต์ได้ถูกจัดสร้างเพื่อดำเนินธุรกิจประมูลรถยนต์แบบยกมือควบคู่กับการประมูลออนไลน์ตั้งอยู่บริเวณบนถนนบางนา-ตราด ก.ม.4 บนเนื้อที่ 45 ไร่

บริษัทดำเนินการโดยมุ่งเน้นเรื่องความโปร่งใสในระบบการตรวจสภาพ การประเมินสภาพรถยนต์ที่เป็นกลางเป็นมาตรฐานเดียวกัน


เป็นที่ยอบรับจากลูกค้านอกจากนี้บริษัทได้นำเทคโนโลยีสำหรับระบบการประมูลรถยนต์เพื่อเพิ่มช่องทางนำเสนอข้อมูลข่าวสารและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าโดยลูกค้าสามารถเดินทางมาประมูลที่ศูนย์ประมูลหรือสามารถประมูลผ่านทาง Internet ได้เช่นกัน